Ważna informacja w sprawie nabycia sześciu stawów przez Okręg PZW Tarnów!

2014-12-06

Informacja dla wędkarzy członków okręgu PZW  Tarnów dotycząca pozyskania nowych akwenów.

Zarząd Okręgu PZW Tarnów informuje kolegów wędkarzy o możliwości zakupu sześciu stawów o łącznej powierzchni około 40 hektarów wody, oraz około 10 hektarów gruntu w miejscowości Trzydniaki (wielkość powierzchni gruntu jest podyktowana stosunkowo dużymi groblami między stawami). Maksymalna głębokość stawów to 3,5 m. Zbiorniki te od strony południowej sąsiadują ze stawem w miejscowości Trzydniaki, będący już własnością Okręgu PZW Tarnów, a pierwsze z nich jest z nim połączony przesmykiem. Dużym atutem jest to iż w wym. stawy znajdują się w bliskiej odległości od siebie co w dużym stopniu ułatwia gospodarowanie, zarybianie czy kontrolę nad nimi. Pozyskanie nowych stawów przez Okręg PZW Tarnów pozwoli na „rozładowanie” istniejącej już dużej presji wędkarskiej na aktualnie eksploatowanych wyrobiskach. Pozwoli również na podjęcie zupełnie nowej koncepcji zagospodarowania łowisk tzn. stworzenie zbiornika „No Kill” jak również zbiornika w odpowiedni sposób zarybionego, przeznaczonego dla organizacji zawodów dla kół okręgu, nad którym będzie wybudowany szałas grillowy wykorzystywany podczas zawodów, okolicznościowych imprez, czy świąt wędkarskich. Stawy te przy racjonalnym zarządzaniu i odpowiedniej gospodarce mogą stać się swoistą „perełką” i wizytówką naszego okręgu. Wielu wędkarzy naszego okręgu organizuje wyprawy na łowiska specjalne, często ponosząc duże koszty z tym związane, a posiadając tego typu akwen mogli by wreszcie wędkować na własnym łowisku specjalnym.  Łowisko to można by również udostępnić wędkarzom obcym za odpowiednią opłatą, a dochody przeznaczyć na dorybianie tego stawu dużymi okazami. Biorąc pod uwagę ilość wędkarzy naszego Okręgu tj. około 5,5 tysiąca członków partycypujących w wykupie podwyżka opłat mogłaby wynosić jedynie ok 20 zł ( co nie jest zbyt wygórowaną kwotą za posiadanie tak atrakcyjnych i dużych łowisk) na czas kilku lat w których miałby się dokonać zakup stawów.

Zagrożeniem dla wędkarzy Okręgu Tarnowskiego jest fakt iż osoby prywatne również są zainteresowane nabyciem owych stawów z przeznaczeniem na łowiska komercyjne. Istotnym jest, że byłoby to niekorzystne dla wędkarzy naszego Okręgu ze względu na wysokość opłat za pozwolenia na wędkowanie na każdy z tych stawów osobno, jakie z pewnością wprowadzone byłyby przez właściciela. Wykupując te akweny wędkarze uniknęliby powyższej sytuacji. Za stosunkowo niewielką kwotę poniesioną przez każdego z nich staliby się gospodarzami tych atrakcyjnych wód. Warto zastanowić się nad propozycją wykupu, gdyż stanowi ona okazję do poszerzenia ilości i atrakcyjności łowisk należących do Okręgu PZW Tarnów.