Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,00 metr.

1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.

1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.

1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów.

1.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry.

1.6. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości 10 metrów (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Sektory jednej kategorii wiekowej od drugiej muszą być od siebie oddzielone strefą neutralną o szerokości minimum 10 metrów).

1.7. Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii.

1.8. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła, klubu lub okręgu jako zawody jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym sektorze.

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawun nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej
przez organizatora, obowiązują limity maksymalnej długości wędziska:

 • - kadeci U14 - 10,0m
 • - kobiety, juniorzy U18 - 11,5m
 • - seniorzy, młodzież U23 - 13,0m.


W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże, ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki obciążenia itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska.

2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 3,50 metra. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt i przynęt.
Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.

2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt: dla seniorów, młodzieży U23 i kobiet do 20 litrów a dla pozostałych kategorii do 17 litrów na jedną turę dla jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory). Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki
(jokersa lub haczykowej). Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” tj.1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l i 0,125l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach. Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ haczykowej w 0,25 l pudełku, ¾ jokersa w 0,75 l pudełku). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.) Ochotka haczykowa (przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 l. Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanej do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty). Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką (trzeci
sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w podsektorze lub sektorze oraz dokonuje kontroli długości wędziska i siatki do przechowywania ryb u jednego uprzednio wylosowanego zawodnika (losowanie odbywa się przed rozpoczęciem kontroli - po drugim sygnale).

Skład Komisji Technicznej:

 • sędzia sektorowy;
 • sędzia wagowy;
 • sędzia kontrolny.

Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast
dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał) Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.

2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

 • - zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć.
 • - zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.

Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał). Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dozwolone jest tylko zanęcanie ręczne lub z użyciem dwuręcznej procy oraz nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) umieszczonym na szczytówce wędziska. Dozwolone jest stałe zamocowanie pojemnika (kubka)
na końcówce wędziska lub topu wędziska. W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędziska określonej w pkt. 2.1. W czasie nęcenia pojemnikiem zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody (z wyjątkiem
zestawu na którym jest na stałe zamocowany pojemnik) .

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet), juniorów, juniorek i kadetów. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

3.2. Organizator Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski musi zapewnić minimum jednego sędziego na czterech zawodników.

3.3. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i drużynowe, w zależności od potrzeb i możliwości organizatora mogą być przeprowadzone na jeden ze sposobów:

 • - zawody jednoczesne - wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz mistrzostwa drużynowe są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie i miejscu,
 • - zawody niejednoczesne - mistrzostwa indywidualne w kategoriach są rozgrywane jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscach.

3.4. Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach (dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrza z cyklu rozgrywanych zawodów), z możliwością przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory. Ilość sektorów wyznacza się dzieląc liczbę uczestników mistrzostw przez 20 (w każdej kategorii wiekowej przyjmuje się literowe oznakowanie sektorów: A, B, C…). Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach należy rozgrywać, jako Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski otrzymuje pierwszy z sklasyfikowanych, który posiada obywatelstwo polskie.
Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się na każdą turę oddzielnie. W kołach, klubach i okręgach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów mistrzowskich jednego dnia. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski należy rozgrywać, jako zawody dwudniowe.

3.5. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.

3.6. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk do sektorów lub podsektorów odbywa się w sektorach w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. Podział na podsektory odbywa się w następujący sposób. Po przeprowadzeniu losowania stanowisk w sektorze A ustala się podsektory A1 oraz A2. W podsektorze A1 znajduje się połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk. W przypadku, gdy liczba zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym podsektorem jest zawsze A1. Analogicznie postępuje się w kolejnych sektorach.

3.7. Losowanie treningu odbywa się począwszy od losowania boksów w sektorach dla pełnych reprezentacji klubów (razem z zawodnikami indywidualnymi) w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły. Po rozlosowaniu wszystkich klubów losuje się pozostałych zawodników indywidualnych w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły – dotyczy kategorii
seniorów. W kategorii kobiet i młodzieży trening odbywa się odpowiednio w sektorach kobiet i młodzieży.

3.8. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: dla seniorów, młodzieży U23 i kobiet 4 godziny, a dla pozostałych kategorii 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: dla kadetów U14 i juniorów U18 niż 1 godzinę a dla pozostałych kategorii niż 2 godziny. O czasie trwania tury i ich ilości w zawodach na poziomie kół i okręgów decydują właściwe OKS-y.

3.8.1 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY.

1.Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:
- żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania).
Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć się normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

2.Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury - zawody zostają natychmiast przerwane;

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 • - pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego
  opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.
 • - drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,
 • - trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

Czas trwania tury może zostać skrócony jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych trzech godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Główną Komisję Sędziowską).

3.9. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym). Do czasu sygnału zezwalającego na wejście do stanowiska, przynęta i zanęta gruntowa może być przygotowywana przez zawodnika lub osobę trzecią poza stanowiskiem.

Obowiązują następujące sygnały:

 • - pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów. Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału
  do nęcenia (trzeci sygnał).
 • - drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt,
 • - trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,
 • - czwarty sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,
 • - piąty sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
 • - szósty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.
  Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na
  całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.

3.10. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić w obrębie pasów neutralnych). Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże jeżeli zestaw z rybą zostanie zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Głowna
Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba nie będzie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub sektorowej.

3.11. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej.Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.

Zabrania się:

 • - wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
 • - mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem,
 • - wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu,
 • - używanie echosond, także podczas treningu,
 • - używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
 • - używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału (np. telefonów, itp.)

Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet i kadetów w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale.

3.12. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener ma prawo wejścia na stanowisko swego zawodnika i udzielania mu porad ustnych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby
upoważnione przez Sędziego Głównego. Klub może oficjalnie zgłosić dwóch trenerów (kierownika i trenera). W wypadku gdy sektor lub grupy sektorów oddzielają przerwy większe niż 100 m, albo sektory są rozmieszczone na różnych brzegach łowiska, klub może zgłosić taką liczbę trenerów aby na jeden oddzielony sektor /grupę sektorów/ przypadał jeden trener, (liczbę tą określa organizator zawodów w komunikacie nr 1), mogą oni wchodzić na stanowiska zajmowane przez członków swojego klubu; trenerzy muszą
nosić identyfikatory (otrzymane od organizatora) wskazujące ich status. Tylko jeden trener może jednocześnie przebywać na stanowisku.

3.13. Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener drużyny) jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w
odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

3.14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W turze zawodów:

 • - wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,
 • - przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”,
 • - zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu, nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
 • - używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu,
 • - nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
 • - łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
 • - opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny,
 • - używanie echosond oraz środków łączności podczas trwania tury zawodów,
 • - używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,
 • - wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze zawodów,
 • - przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym,
 • - nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.

W całych zawodach:

 • - stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
 • - nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego),
 • - za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną,
 • - łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć
bezpośrednio po ich złowieniu.

4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:

 • - została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
 • - odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką.

W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. W przypadku niezastosowania się zawodnika do tego, postępuje się analogicznie jak w pkt. 3.10 w sprawie ryby holowanej poza stanowiskiem.

4.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

5. PUNKTACJA.

5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

5.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych. W przypadku gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów uzyskanych za ryby
wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.

5.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.